Mgr. Jana Pavúčková

Bakalářská práce

Korespondence Maxima Gorkého a Leonida Andrejeva jako odraz vývoje jejich osobních a literárních vztahů

The correspondence between Maxim Gorkij and Leonid Andrejev as a reflection of an evolution of personal and literary relationship between them
Abstract:
The diploma thesis handles the correspondation between Maxim Gorkij and Leonid Andrejev. The first part belongs to life and work of Leonid Andrejev, while the second part belongs to Maxim Gorkij. The third part describes an evolution of their mutual relationship and the fourth and biggest part is a detailed description of the correspondation and its influence on their life.
Abstract:
Práce pojednává o korespondenci mezi Maximem Gorkým a Leonidem Andrejevem. V první části se věnuje životu a dílu Leonida Andrejeva, ve druhé části životu a dílu Maxima Gorkého. Třetí část práce je věnována jejich vzájemnému vztahu a jeho vývoji a poslední čtvrtá a nejrozsáhlejší část se týká samotné korespondence.
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruský jazyk a literatura