Mgr. Jana Pavúčková

Bachelor's thesis

Korespondence Maxima Gorkého a Leonida Andrejeva jako odraz vývoje jejich osobních a literárních vztahů

The correspondence between Maxim Gorkij and Leonid Andrejev as a reflection of an evolution of personal and literary relationship between them
Abstract:
The diploma thesis handles the correspondation between Maxim Gorkij and Leonid Andrejev. The first part belongs to life and work of Leonid Andrejev, while the second part belongs to Maxim Gorkij. The third part describes an evolution of their mutual relationship and the fourth and biggest part is a detailed description of the correspondation and its influence on their life.
Abstract:
Práce pojednává o korespondenci mezi Maximem Gorkým a Leonidem Andrejevem. V první části se věnuje životu a dílu Leonida Andrejeva, ve druhé části životu a dílu Maxima Gorkého. Třetí část práce je věnována jejich vzájemnému vztahu a jeho vývoji a poslední čtvrtá a nejrozsáhlejší část se týká samotné korespondence.
 
 
Language used: Russian
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2006
  • Supervisor: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta