Ing. Katarína Matyášová, DiS.

Diplomová práce

Strategické a krízové riadenie hotelovej prevádzky v súčasnosti

Nowadays Strategic and Crisis Management in hotel operations
Abstract:
Diploma thesis deals with crisis management abd strategic facilities in the hotel Tureic as relevant areas of hotel operation managemetn today. The aim of this work is to evaluate the level of stretgic and crisis management in the hotel facilitites Turiec in Martin, as well as suggest waxs to improve these two areas in htoel managemetn. The first chapter explains the most important concepts in the …více
Abstract:
Diplomová práca s zaoberá krízovým a strategickým manažmentom v hotelovom zariadení Turiec, ako podstatnými oblasťami riadenia hotelovej prevádzky v súčasnosti. Cieľom práce je zhodnotiť úroveň strategického a krízového manažmentu v hotelovom zariadení Turiec v Martine, ako aj navrhnúť cestu k zlepšeniu týchto dvoch oblastí manažmentu v hoteli. Prvá kapitola oboznamuje s najdôležitejšími pojmami z …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Beránek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství