Aneta Šobrová

Bakalářská práce

Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě - mezinárodní doporučení a Česká republika

Code of ethics of employees in public administration - international recommendations and the Czech republic
Anotace:
Tato práce se zabývá etickým kodexem zaměstnanců veřejné správy, konkrétněji Usnesením vlády České republiky ze dne 21. března 2001 č. 270 + P ke Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě a Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy z května roku 2012 a snaží se metodou komparace odpovědět na otázku, do jaké míry naplňují mezinárodní doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj …více
Abstract:
This thesis deals with the ethics code of civil servants, particularly in the Czech republic Government Resolution of 21 March 2001 No. 270 + P Code of Ethics for employees in public administration and the Code of Ethics of officials and public employee May 2012. Comparison made seeks to answer the question to what extent the international recommendations of the Organization for Economic Cooperation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Petr Vymětal
  • Oponent: Aleš Lisa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31546