Mgr. Michaela Semerádová

Bakalářská práce

Imigrační politika Nového Zélandu

New Zealand immigration policy
Anotace:
Záměrem této práce je analyzovat historický vývoj a současnou strukturu imigrační politiky Nového Zélandu. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické části. Teoretická část nastiňuje vývoj Novozélandských imigračních nařízení v minulosti, současnosti, ale také nadcházející změny v imigračním systému. Praktická část zkoumá zkušenost samotných imigrantů s imigrací a následným usazením. Hlavním …více
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to analyse the historical progress and current structure of New Zealand immigration policy. The work consists of two parts, a theoretical and practical part. The theoretical part outlines development of New Zealand immigration regulations throughout the past and present, but also upcoming immigration changes. The practical part examines immigrants' experience …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy

Práce na příbuzné téma