Marie LEINEROVÁ

Bakalářská práce

Stomatologická prevence a nácvik dentální hygieny u dětí předškolního věku.

Dental prevention and training of dental hygiene at pre-school children.
Anotace:
Podstatou mé bakalářské práce bylo zjištění stavu chrupu u dětí předškolního věku a zjištění průměrného počtu zubních kazů u dětí této věkové kategorie. Dále jsem formou dotazníku zjišťovala, jaký mají rodiče sledovaných dětí přístup k problematice zubní prevence a k dentální hygieně. Na základě výsledků průzkumu jsem zjistila, že stav chrupu dětí předškolního věku je stále neuspokojivý. V porovnání …více
Abstract:
The basis of my bachelor´s thesis has been to find the conditions of dentition of pre-school children and to find the average amount of tooth decay of children in this age group. By using the form I have been finding out the access to the problems of dental prevention of children´s parents who were monitored. On the basis of the research results I have found the conditions of dentition of pre-school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Kubátová Dagmar
  • Oponent: RNDr. Miroslav Sekera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/