Marian MUSIALEK

Bachelor's thesis

Motivace a stimulace policisty ke službě v přímém výkonu s rozlišením na uniformovanou policii a pracovníky služby kriminální policie a vyšetřování

Police officer´s motivation and stimulation to the service in direct performance with distinction for the uniformed police and service criminal police and investigation´s workers
Abstract:
Hlavním tématem bakalářské práce je motivace a stimulace policistů ke službě v přímém výkonu s rozlišením na uniformovanou policii a pracovníky Služby kriminální policie a vyšetřování. V teoretické části jsou objasněny pojmy motivace, stimulace a motivační teorie. V souladu s tématem je rozebrána organizace Policie České republiky, a to zejména se zaměřením na úkoly uniformované policie a pracovníky …more
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is motivation and stimulation police officers to serve in direct performance with a distinction of uniformed police and members of the criminal investigation police. In the theoretical part explains the notions of motivation, stimulation and motivation theory. In keeping with the theme analyzed the organization of the Police of the Czech Republic, with a particular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MUSIALEK, Marian. Motivace a stimulace policisty ke službě v přímém výkonu s rozlišením na uniformovanou policii a pracovníky služby kriminální policie a vyšetřování. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta