Marian MUSIALEK

Bakalářská práce

Motivace a stimulace policisty ke službě v přímém výkonu s rozlišením na uniformovanou policii a pracovníky služby kriminální policie a vyšetřování

Police officer´s motivation and stimulation to the service in direct performance with distinction for the uniformed police and service criminal police and investigation´s workers
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce je motivace a stimulace policistů ke službě v přímém výkonu s rozlišením na uniformovanou policii a pracovníky Služby kriminální policie a vyšetřování. V teoretické části jsou objasněny pojmy motivace, stimulace a motivační teorie. V souladu s tématem je rozebrána organizace Policie České republiky, a to zejména se zaměřením na úkoly uniformované policie a pracovníky …více
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is motivation and stimulation police officers to serve in direct performance with a distinction of uniformed police and members of the criminal investigation police. In the theoretical part explains the notions of motivation, stimulation and motivation theory. In keeping with the theme analyzed the organization of the Police of the Czech Republic, with a particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUSIALEK, Marian. Motivace a stimulace policisty ke službě v přímém výkonu s rozlišením na uniformovanou policii a pracovníky služby kriminální policie a vyšetřování. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta