Bc. Pavla Cihlářová, DiS.

Diplomová práce

Schengenský prostor v rámci EU

Schengen Space in EU
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám schengenským prostorem v rámci EU. Ten představuje obecně rozšířený pojem, jenž zpravidla asociuje možnost volného překračování hranic mezi státy Schengenu. Otevření hraničních přechodů skutečně představovalo hlavní myšlenku celé schengenské otázky. Uskutečnění tohoto cíle však trvalo řadu let, neboť se během jeho realizace vyskytla celá řada obtíží. Zrušení kontrol …více
Abstract:
I am devoting my dissertation to the subject of Schengener Region within the framework of the EU. It has to do with the commonly widespread expression which is usually associated with the provided possibility of unrestricted border crossing between the Schengen-States. The opening of the border crossings constituted the essential keynotes of the Schengen issue. However, the materialization of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa