Bc. Sandra Slámová, DiS.

Master's thesis

Zátěžové situace u pracovníků v sociálních službách v domovech pro seniory ve vybrané lokalitě

Stressful Situations of Workers in Social Services in Homes for the Elderly in a Selected Location
Abstract:
Diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol a jejím cílem je zodpovědět základní výzkumnou otázku: Jaký postoj zaujímají pracovníci v sociálních službách v domovech pro seniory ve vybrané lokalitě k postupům zvládání zátěžových situací? Teoretická část je zaměřena na konceptualizaci základních pojmů souvisejících s tématem diplomové práce. Metodologická část se zabývá metodikou výzkumu. Interpretační …more
Abstract:
The diploma thesis is divided into eight chapters and its aim is to answer the basic research question: What attitudes occupies workers in social services in homes for the elderly in a selected location, dealing with stressful situations? The theoretical part is focused on the conceptualization of basic concepts related to the topic of the diploma thesis. The methodological part deals with the methodology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2018
  • Supervisor: PhDr. Monika Punová, Ph.D., Mgr. Anna Krchňavá
  • Reader: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií