Petra ŠMÍDKOVÁ

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity a environmentální postoje žáků 2. stupně základní školy

Leisure time activities and environmental attitudes of pupils of second stage elementary schools
Anotace:
V práci jsme si kladli za cíl zmapovat environmentální postoje žáků na 2. stupni základní škol, jejich chování vůči životnímu prostředí, jejich povědomí o činnostech, které ovlivňují životní prostředí a srovnat tyto faktory u žáků z České republiky a Austrálie. Práci jsme rozdělili na část teoretickou a empirickou. Teoretická část vychází ze základních pojmů environmentální výchovy, trávení volného …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the attitude of children (aged 10 15) towards our environment, their understanding of human activities affecting the natural environment and a comparison of opinions of pupils from the Czech Republic and pupils from Australia. The thesis is divided in two parts, theoretical and empirical. The theoretical part is based on the terminology of environmental education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Kroufek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMÍDKOVÁ, Petra. Volnočasové aktivity a environmentální postoje žáků 2. stupně základní školy. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času KS + 4 sp.