Jana Smolíková

Bakalářská práce

Znalost prevence infekcí spojených se zdravotní péčí u nelékařských zdravotnických pracovníků pracující na novorozeneckém oddělení

Knowledge of the prevention of healthcare associated infections among non-medical health workers working in the neonatal ward.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na informovanost nelékařského zdravotnického personálu pracujícího na novorozeneckém oddělení o infekcích spojených s poskytováním zdravotní péče. Teoretická část práce popisuje infekce jako takové, jejich historii, dělení, původce, prevenci a hygienu rukou. Praktická část bakalářské práce se zabývá výzkumem pomocí dotazníkového šetření, který hodnotí znalosti nelékařského …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on informing the non-medical health care staff working in the neonatal department about infections related to the provision of health care. In the theoretical section I deal with infections in general, their history, division, origin, prevention of infections and hand hygiene. The practical part of the bachelor thesis I deals with research using a questionnaire survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Petržílková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smolíková, Jana. Znalost prevence infekcí spojených se zdravotní péčí u nelékařských zdravotnických pracovníků pracující na novorozeneckém oddělení. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií