Tigran Petrosyan

Bakalářská práce

Současná pozice ratingu a ratingových agentur ve vazbě na regulaci finančního trhu

Current position of rating and credit rating agencies in relation to financial market regulation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje především na ratingové agentury a jejich vztah a roli v regulatorních opatřeních v různých zemích. První kapitola vymezuje samotný pojem ratingu, a to konkrétně popisuje druhy ratingu, proces tvorby, použití a suverénní rating. Pak druhá kapitola se bude zabývat analýzou tří největších ratingových agentur, jejich metodologií a oblastmi působení v reakci na jejich všestrannou …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses primarily on credit rating agencies and their relation and role in regulatory measures in different countries. The first chapter defines the concept of a credit rating, and specifically describes the types of rating, the process of their creation and use, and sovereign rating. Then the second chapter will deal with the analysis of the three largest credit rating agencies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Dvořák
  • Oponent: Milan Matejašák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37941