Tigran Petrosyan

Bachelor's thesis

Současná pozice ratingu a ratingových agentur ve vazbě na regulaci finančního trhu

Current position of rating and credit rating agencies in relation to financial market regulation
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje především na ratingové agentury a jejich vztah a roli v regulatorních opatřeních v různých zemích. První kapitola vymezuje samotný pojem ratingu, a to konkrétně popisuje druhy ratingu, proces tvorby, použití a suverénní rating. Pak druhá kapitola se bude zabývat analýzou tří největších ratingových agentur, jejich metodologií a oblastmi působení v reakci na jejich všestrannou …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses primarily on credit rating agencies and their relation and role in regulatory measures in different countries. The first chapter defines the concept of a credit rating, and specifically describes the types of rating, the process of their creation and use, and sovereign rating. Then the second chapter will deal with the analysis of the three largest credit rating agencies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2013
  • Supervisor: Petr Dvořák
  • Reader: Milan Matejašák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37941