Bc. Barbora Bartuňková

Diplomová práce

Ftaláty v mase při tepelné úpravě sous-vide

Phthalates in Meat at Sous-vide Thermal Treatment
Anotace:
Diplomová práce „Ftaláty v mase při tepelné úpravě sous-vide“ sleduje migraci ftalátů dibutyl ftalátu (DBP) a di-2-ethylhexyl ftalátu (DEHP) z obalů do vzorků mas, které byly tepelně opracovány metodou sous-vide. Bylo analyzováno 24 vzorků mas, a 24 vzorků obalového materiálu. Vzorky masa byly vakuově zabaleny do plastových obalů a tepelně upravovány při různých teplotách a dobách ohřevu (60 °C/4 hod …více
Abstract:
The thesis entitled “Phthalates in Meat at Sous-vide Thermal Treatment” monitors migration of such phthalates as dibutyl phthalate (DBP) and di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) from packages to samples of meat products that were thermally treated by using the sous-vide method. Altogether 24 meat samples and 24 samples of packaging materials were analysed. The meat samples were vacuum-packed in plastic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin