Mgr. Kristýna Zemková

Bachelor's thesis

Využití syntaktické informace při verifikaci autorství anonymních dokumentů

Exploiting Syntactic Information in Authorship Verification
Abstract:
Cílem práce bylo zjistit, zda informace získaná syntaktickou analýzou může být prospěšná řešení problému verifikace autorství anonymních dokumentů. V první kapitole jsou zmíněny již používané techniky. Ve druhé kapitole je popsána syntaktická analýza, použité syntaktické analyzátory i nově navržené metriky pro verifikaci autorství využívající právě syntaktické informace. V další části práce je nastíněno …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with usage of syntactic analysis in authorship verification. The first part of this thesis describes authors' characteristics already used in authorship verification problem. Next part shortly informs about syntactic analysis in general, mentions syntactic analysers and describes newly developed authors' characteristics based on syntactic features. One-layer and two-layer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2013
  • Supervisor: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Czech Language with Orientation on Computational Linguistics