Theses 

Lázeňský cestovní ruch v Polsku a kulturní dědictví vybraných polských lázeňských měst – Bc. Daniela Štrbová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Polský jazyk a literatura

Bc. Daniela Štrbová

Diplomová práce

Lázeňský cestovní ruch v Polsku a kulturní dědictví vybraných polských lázeňských měst

Spa Tourism in Poland and Cultural Heritage of Selected Polish Spas

Anotace: Stěžejním předmětem magisterské práce je popsat vývoj, rozmístění a kulturní dědictví ve vybraných polských lázeňských městech: Ciechocinek, Iwonicz-Zdrój, Kołobrzeg, Krynica-Zdrój, Szczawnica a Nałęczów. Práce je rozčleněna do třech hlavních kapitol. První kapitola se věnuje obecnému vymezení lázeňského cestovního ruchu. Druhá kapitola pojednává o lázeňském cestovním ruchu v Polsku. Třetí a současně poslední hlavní kapitola se věnuje kulturnímu dědictví ve vybraných lázeňských městech.

Abstract: The main subject of the Magister thesis is to describe development, deployment and cultural heritage in selected Polish spa towns: Ciechocinek, Iwonicz-Zdrój, Kołobrzeg, Krynica-Zdrój, Szczawnica and Nałęczów. The thesis is divided into three parts. The first chapter devotes to the basic profile of spa tourism. The second part is about spa tourism in Poland. The last third chapter deal with the cultural heritage in chose spa towns.

Klíčová slova: lázeňský cestovní ruch, kulturní dědictví, Polsko, Spa Tourism, Cultural Heritage, Poland, Ciechocinek, Iwonicz-Zdrój, Kołobrzeg, Krynica-Zdrój, Szczawnica, Nałęczów

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Oponent: Mgr. et Mgr. et Mgr. Hana Nela Palková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz