Bc. Daniela Štrbová

Diplomová práce

Lázeňský cestovní ruch v Polsku a kulturní dědictví vybraných polských lázeňských měst

Spa Tourism in Poland and Cultural Heritage of Selected Polish Spas
Anotace:
Stěžejním předmětem magisterské práce je popsat vývoj, rozmístění a kulturní dědictví ve vybraných polských lázeňských městech: Ciechocinek, Iwonicz-Zdrój, Kołobrzeg, Krynica-Zdrój, Szczawnica a Nałęczów. Práce je rozčleněna do třech hlavních kapitol. První kapitola se věnuje obecnému vymezení lázeňského cestovního ruchu. Druhá kapitola pojednává o lázeňském cestovním ruchu v Polsku. Třetí a současně …více
Abstract:
The main subject of the Magister thesis is to describe development, deployment and cultural heritage in selected Polish spa towns: Ciechocinek, Iwonicz-Zdrój, Kołobrzeg, Krynica-Zdrój, Szczawnica and Nałęczów. The thesis is divided into three parts. The first chapter devotes to the basic profile of spa tourism. The second part is about spa tourism in Poland. The last third chapter deal with the cultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Oponent: Mgr. et Mgr. et Mgr. Hana Nela Palková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Polský jazyk a literatura