Theses 

Zdravotní stav, motorická výkonnost a pohybová aktivita populace středního a staršího věku. – Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

Disertační práce

Zdravotní stav, motorická výkonnost a pohybová aktivita populace středního a staršího věku.

Health condition, physical fitness and physical activity of middle-aged and older population

Anotace: Tato disertační práce je zaměřena na zjištění druhu, frekvence a objemu pohybové aktivity, zdravotního stavu a tělesné zdatnosti u respondentů středního a staršího věku. Celkem 1234 osob středního a staršího věku vyplnilo dotazník pohybové aktivity a zdravotního stavu. Na FSpS MU v Brně byli následně otestováni 104 jedinci v sedmi motorických testech (chůze na 2 km, reaktometrie, ruční dynamometrie, skok do dálky z místa, leh-sed, hluboký předklon, rovnováha na kladince). Výsledky byly vyhodnoceny pomocí matematicko-statistických metod a zaznamenány do tabulek a grafů.

Abstract: The dissertation thesis is focused on the general physical fitness determination, as well as the frequency, type and intensity of physical activity and health condition of middle-aged and older respondents. A total of 1234 middle aged persons and senior citizens have filled in physical activity forms. Then 104 people have been tested at the Faculty of Sports Studies MU in Brno using seven motoric tests (2km walk, reactometry, hand dynamometry, standing jump, sit-ups, forward bend and balance beam). The results were statistically evaluated and entered into tables and graphs. There was found these relations: Frequency and volume of physical aktivity influence health condition. The tests results varied depending on the sex of the participants and the frequency of their physical activity. It was found out that a high percentage of the older respondents are obese or overweight. The physical activity was classified as unsatisfactory for 55 % of the middleaged and older participants. Walking was the only activity for most of the older participants.

Klíčová slova: Physical activity, physical fitness, health condition, middle and older population

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 19:41, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz