Bc. Kateřina Petko

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firmy a sociální marketing

Corporate social responsibility and social marketing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá oblastí společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility) a sociálním marketingem. V teoretické části práce obsahuje základní vymezení pojmů souvisejících se společenskou odpovědností firem. Definován je zde pojem sociální marketing. Praktická část obsahuje přehled společensky odpovědných aktivit společnosti Kingspan Group plc. a popisuje významnou mezinárodní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the area of CSR (Corporate Social Responsibility) and social marketing. The theoretical part contains basic definitions related to corporate social responsibility. Defined here is the concept of social marketing (Cause Related Marketing). The practical part contains a list of socially responsible activities of the Kingspan Group plc. and describes major international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní