Bc. Jitka Novotná

Diplomová práce

Člověk s diagnózou schizofrenie pohledem sociálních pracovníků

Social workers view of the person with schizophrenia
Anotace:
Diplomová práce zkoumá sociální konstrukci člověka se schizofrenií u vybraných sociálních pracovníků. Zaměřuje se na schizofrenii a člověka se schizofrenií optikou konstruktivismu. V teoretické části práce jsou v širší souvislosti vysvětleny pojmy a termíny obsahující základní výzkumnou otázku: „sociální pracovník“, „konstruktivismus“, „osobnost jedince“ a „diagnóza schizofrenie“. Výzkum práce je kvalitativní …více
Abstract:
This diploma thesis researches the social construction of a person with schizophrenia by a selection of social workers. It focuses on schizophrenia and a person with schizophrenia with the optic of constructivism. In the theoretical section, the following terms are explained in broader context as they carry the main question of the reasearch: social worker, constructivism, personality of an individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií