Jana Havelková

Diplomová práce

Postavenie Tuniska na medzinárodnom trhu cestovného ruchu

Postavení Tuniska na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Anotace:
Diplomová práce se zabývá destinací cestovního ruchu, krajinou Severní Afriky- Tuniskem, její cílem je charakterizovat Tunisko jako destinaci cestovního ruchu na základě historického vývoje a vlivu islamské kultúry, vymezit současné postavení krajiny na poli cestovního ruchu na základě dostupných statistických údajů a uvést předpoklady a možné rizika pro rozvoj cestovního ruchu v budoucnosti. V práci …více
Abstract:
This thesis deals with tourist destination, North African country Tunisia and its aim is to characterize Tunisia as a tourist destination on the basis of historical development and influence of Islamic culture, define the current status of the country in the field of tourism on the basis of available statistical data, indicate possible risks for the development of tourism in the future. The paper says …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá destináciou cestovného ruchu, krajinou Severnej Afriky- Tuniskom, jej cieľom je charakterizovať Tunisko ako destináciu cestovného ruchu na základe historického vývoja a vplyvu islamskej kultúry, vymedziť súčasné postavenie krajiny na poli cestovného ruchu na základe dostupných štatistických údajov a uviesť predpoklady a možné riziká pre rozvoj cestovného ruchu v budúcnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: Josef Abrhám
  • Oponent: Pavla Brůžková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57855

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch