Bc. Vladimír Polcar

Master's thesis

Rozvoj měst a obcí v suburbanizovaných oblastech

The development of towns and villages in suburbanized areas
Abstract:
Diplomová práce je cílena na zhodnocení a poukázání závažnosti dopadů suburbanizace skutečných obcí Středočeského kraje. Teoretická část diplomové práce je cílena na charakterizování základních pojmů v procesu suburbanizace. Součástí je také vysvětlení důležitosti a souvislosti s dokumentací strategickou a plánovací. Praktická část diplomové práce obsahuje charakteristiku a demonstraci jednotlivých …more
Abstract:
This thesis is focused on the evaluation and highlights the severity of the impact of suburbanization on the actual municipalities in the Central Region. The theoretical part of the thesis is focused on the characterization of basic concepts in the process of suburbanization. Also included is an explanation of the importance and context of the documentation and strategic planning. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní