Theses 

Vznik a vývoj železniční tratě Louny - Libochovice – František PELC

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie (jednooborové)

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

František PELC

Bakalářská práce

Vznik a vývoj železniční tratě Louny - Libochovice

Found and development of the railway Louny - Libochovice

Anotace: Cílem práce je pokusit se postihnout, co předcházelo zahájení výstavby trati, která na počátku 20. století spojila královské město Louny s městečkem Libochovice a čím byly okolnosti jejího vzniku specifické v kontextu železniční sítě severozápadních Čech. Dílčím cílem práce pak je zmapovat problémy, s jakými se na počátku její existence museli vypořádat provozovatelé trati a jak se dále vyvíjela v porovnání s jinými regionálními tratěmi. Výzkum je založen především na písemných a obrazových pramenech ze Státního okresního archiv Louny, neboť to bylo právě město Louny, které před více než sto lety dalo impulz ke stavbě.

Abstract: The goal of this work is to try to depict, what came before building of railway, which at the start of the 20. century, connected king's city Louny with the town Libochovice and what were the circumstances of it's creation specific in a context of railways of north-western Bohemia. Partial goal of this work is to depict problems, that railway operators had to deal with at the beginning and how it evolved in comparison of other regional railways. Research is based mostly on written and picture sources from State county archive Louny, because it was the town Louny, which ordered the construction.

Klíčová slova: železnice, nádraží, zastávky, dějiny dopravy, Louny, Libochovice, Petr Pavel Hilbert, vlaky, cukrovary

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=181283 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PELC, František. Vznik a vývoj železniční tratě Louny - Libochovice. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:14, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz