Mgr. Lukáš Flek

Diplomová práce

Právní problémy české kybernetické bezpečnosti

Legal Issues in Czech Cybersecurity
Anotace:
Diplomová práce zkoumá právní problémy české kybernetické bezpečnosti, s důrazem na předcházení a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů. Ve své obecné části práce uvádí přehled aktuální právní úpravy kybernetické bezpečnosti ČR včetně změn, jež přinesla směrnice NIS. Práce se též krátce zabývá právními aspekty kybernetické obrany. Ve zvláštní části práce je věnována pozornost otázkám vzniku …více
Abstract:
This Diploma thesis examines legal issues on Czech cybersecurity with emphasis on prevention and management of cyber security incidents. General part contains an overview of current legislation regarding cyber security including changes by the NIS Directive. The thesis also discusses legal aspects of cyber defense. The Thesis further analyzes the grounds for administrative or criminal liability for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo