Tomáš Nushart

Bakalářská práce

Komfortní zóna v souvislosti se spokojeností zaměstnanců

Anotace:
Cíl práce je komplexní seznámení čtenáře s komfortní zónou a jejím vlivem na naši spokojenost, speciálně spokojenost v práci. Teoretická část práce obsahuje odpověď na 4 nejdůležitější otázky týkající se komfortní zóny: co to je komfortní zóna, proč z ní vystupovat, proč z ní nevystupujeme a jak z ní vystupovat. Skrze stav flow, jehož nedílnou součástí je právě výstup z komfortní zóny, se odkazuje …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is comprehensive familiarization of the reader with comfort zone and it’s effect on our satisfaction, especially satisfaction at work. The teoretical part contains of 4 parts: what is the comfort zone, why do we have to get out of it, why don’t we get out of it and how to get out of it. Through the flow state, which important part is the comfort zone, it get’s to it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/ccg89z/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty