Bc. Martin Šindelář

Diplomová práce

Bioinformatická analýza vlivu vybraných variant v sekvencích proteinu zvolené membránově vázané isoformy adenylátcyklas na funkci tohoto enzymu

Bioinformatic analysis of the influence of selected variants in protein sequences of particular membrane-bound adenylate cyclase isoform on the function of this enzyme
Anotace:
Adenylátcyklasy (AC) jsou enzymy zodpovědné za syntézu cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP). cAMP je signální molekula popisovaná jako druhý posel. V organismu živočichů slouží jako intracelulární přenašeč intercelulárních signálů prvních poslů, kterými můžou být například hormony. cAMP signální dráha je zodpovědná za mnohé biologické funkce, jako například maturace zárodečných buněk, regulace imunitního …více
Abstract:
Adenylate cyclases (AC) are enzymes responsible for the synthesis of cyclic adenosine monophosphate (cAMP). cAMP is a signaling molecule described as a secondary messenger. In animals, it act as intracellular transporters of intercellular signals so called primary messengers, such as hormones. The cAMP signaling pathway is responsible for many biological functions such as germ cell maturation, regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika

Práce na příbuzné téma