Bc. Lea Kaličiaková

Diplomová práce

Rozdíly ve výnosnosti aukcí: Ekonomický experiment

Auction revenue differences: Economic experiment
Abstract:
The aim of the diploma thesis "Auction revenue differences: Economic experiment" is to examine the relationship between the First-price sealed-bid auction and the Dutch auction. The economic experiment examines the behavior of the auction participants and the empirical relationship between the two auctions. The work is complemented by a third auction, it is about modifying these two types of auctions …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce „Rozdíly ve vynosnosti aukcí: Ekonomický experiment“ je preskúmať vzťah medzi obálkovou aukciou prvej ceny a holandskou aukciou. Ekonomickým experimentom skúma chovanie účastníkov aukcie a empirický vzťah medzi týmito dvomi aukciami. Práca je doplnená o tretiu aukciu, ide o modifikáciu týchto dvoch typov aukcií a vzťahu medzi nimi.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma