Mariia SLIVCA

Bakalářská práce

Komentovaný překlad webových stránek vybrané plzeňské firmy (instituce) s překladovým slovníkem

Annotated translation of web sites selected plzeň company (companies) with translated dictionary
Abstract:
The purpose of the Bachelor's work is translation of certain parts of "A-tourist" travel agency's website from Czech into Russian. In addition to the main practical part of the translation, the work also contains an analysis of the default text, a theoretical part, a comment on my translation method and a Czech-Russian dictionary. The work consists of four chapters. The first chapter contains an introduction …více
Abstract:
Záměrem bakalářské práce je překlad určitých částí webové stránky, plzeňské cestovní kanceláře "A-turist" z češtiny do ruštiny. Kromě hlavní praktické části překladu, práce také obsahuje analýzu výchozího textu, teoretickou část, komentář k překladu a česko-ruský slovník. Práce se skládá z čtyř kapitol. První kapitola představuje úvod do dané problematiky a poskytuje analýzu výchozího textu. Druhá …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libuše Urieová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLIVCA, Mariia. Komentovaný překlad webových stránek vybrané plzeňské firmy (instituce) s překladovým slovníkem. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/