Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Disertační práce

Assertive Chinese Foreign Policy: The ‘Power-Shift’ Theory and the South China Sea

Assertive Chinese Foreign Policy: The ‘Power-Shift’ Theory and the South China Sea
Anotace:
Dizertačná práca sa zaoberá čínskou asertívnou zahraničnou politikou, ktorá bola prvý krát identifikovaná v rokoch 2009-2010. Práca sa zameriava na teóriu mocenského posunu, ktorá tvrdí, že Čína sa začala správať asertívne z dôvodu zmenenej distribúcii moci. Zistenia ukazujú, že aj napriek rozsiahlemu výskumu o čínskej moci je naše pochopenie nedostatočné z dôvodu konceptuálnych nejasností okolo konceptu …více
Abstract:
The thesis deals with the Chinese assertive foreign policy identified since the period of 2009-2010. The primary focus of the text is the ‘power shift’ theory, which suggests that China started to act assertively due to changed distribution of power. It is argued that although noteworthy research material has been produced on China’s power, our general understanding suffers from conceptual obscurity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucia Husenicová, PhD., dr hab. Dominik Mierzejewski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií