Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Doctoral thesis

Assertive Chinese Foreign Policy: The ‘Power-Shift’ Theory and the South China Sea

Assertive Chinese Foreign Policy: The ‘Power-Shift’ Theory and the South China Sea
Abstract:
Dizertačná práca sa zaoberá čínskou asertívnou zahraničnou politikou, ktorá bola prvý krát identifikovaná v rokoch 2009-2010. Práca sa zameriava na teóriu mocenského posunu, ktorá tvrdí, že Čína sa začala správať asertívne z dôvodu zmenenej distribúcii moci. Zistenia ukazujú, že aj napriek rozsiahlemu výskumu o čínskej moci je naše pochopenie nedostatočné z dôvodu konceptuálnych nejasností okolo konceptu …more
Abstract:
The thesis deals with the Chinese assertive foreign policy identified since the period of 2009-2010. The primary focus of the text is the ‘power shift’ theory, which suggests that China started to act assertively due to changed distribution of power. It is argued that although noteworthy research material has been produced on China’s power, our general understanding suffers from conceptual obscurity …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lucia Husenicová, PhD., dr hab. Dominik Mierzejewski

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií