Michelle Condenárová

Bakalářská práce

Návrh interaktivní učebnice / výukové aplikace

The Design of Interactive Textbook / Educational Application
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je tvorba interaktivní učebnice. Médium, které jsem si vybrala a které dle mého názoru toto téma ztělesňuje je kniha, využívající jedné ze v současnosti nejslibnějších technologií - rozšířenou realitu. Proto jsem se ve své písemné práci zaměřila kromě samotné tvorby knihy především na prozkoumání dnešních možností tohoto fenoménu. V práci se zabývám vysvětlením pojmu rozšířená …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is creating an interactive textbook. The medium that I have chosen and which in my opinion embodies this topic is a book using one of the currently most promising technologies - augmented reality. That is why I haven't just focused during my writing only on actual creating the book itself, but I have mainly explored the possibilities of this phenomenon of today. In this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: M. A. Bohuslav Stránský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Condenárová, Michelle. Návrh interaktivní učebnice / výukové aplikace. Zlín, 2016. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Digitální design