Petra Radvanová

Bakalářská práce

Technologie a stylizace loutkové animace v animovaném filmu

1. Theoretical Part: Technology and Stylization of Puppet Animation in Animated Film \nl{} 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works, Running Time 20 Mins., Production.
Anotace:
Tématem bakalářské práce je loutková animace v animovaném filmu. Práce zkoumá historii animace, předchůdce loutkové animace, filmové loutky, technologii loutkové animace a problematiku produkce animovaného loutkového filmu. Důraz je kladen hlavně na srovnání produkce celovečerního hraného filmu s produkcí animovaného loutkového filmu. Analýza probíhá formou komparace a historického a technického exkurzu …více
Abstract:
Theme of the bachelor thesis is puppet animation in animated film. Thesis is researching a history of animmation, ancestors of puppet animation, film puppets, puppet animation technology and animated puppet film production. The main focus is on comparing the pro-duction of a feature film with the production of an animated puppet film. The research ta-kes the form of a comparison and historical and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: BcA. Tomaš Šimon

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Radvanová, Petra. Technologie a stylizace loutkové animace v animovaném filmu. Zlín, 2019. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe