Bc. Karel KUBÍČEK

Diplomová práce

Modelově orioentovaný vývoj softwaru: řízení spojky automatické převodovky kamionů

Model oriented software develompnet: controll of clutch in automatic transmission of truck
Anotace:
Cílem této práce je demonstrování postupu vývoje softwaru v automobilovém průmyslu při použití automatického generování kódu z modelu v Simulinku. V této práci bude nastíněn vývoj celého odvětví a rostoucí význam a objem softwaru v automobilového průmyslu, včetně uvedení nejdůležitějších norem a standardu. Dále jsou v práci popsány a vzájemně porovnány dva způsoby vývoje softwaru: klasický přístup …více
Abstract:
The aim of this work is to demonstrate the development of software in the automotive industry. This software will be based on automated code generation from the model in Simulink. It will be describe how it differs from the classical programming approach and what benefits it has. This work will describe the development of the entire industry and the growing importance and volume of software in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Čech, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍČEK, Karel. Modelově orioentovaný vývoj softwaru: řízení spojky automatické převodovky kamionů . Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika

Práce na příbuzné téma