Bc. Gabriela Konečná

Diplomová práce

Metoda opakovaných odlovů pro hodnocení rybích společenstev

Succesive removal method for fish assemblage evaluation
Anotace:
V této práci bylo hodnoceno využití metody opakovaných odlovů na třech různých lokalitách (pstruhovém potoce, podhorské říčce a menší nížinné řece) a byla zkoumána sezónní variabilita rybích společenstev na řece Vláře a Kyjovce. Cílem práce bylo stanovit optimální lovné úsilí potřebné k získání dostatečné informace o rybím společenstvu na těchto třech typech lokalit. Byly provedeny odhady velikostí …více
Abstract:
Accuracy of successive removal method for three different localities (a trout brook, a submontane river and a lowland river) was examined and seasonal variability in fish assemblage on the rivers Vlára and Kyjovka was studied. Our aim was to define optimal sampling effort to get reasonable results of fish assemblage parameters (species richness, species abundance and species relative abundance). Estimates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Pavel Jurajda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta