David Ferreira Moreira

Master's thesis

European Union Trade and Investment Relations Overseas

European Union Trade and Investment Relations Overseas
Abstract:
Abstract (Cesky) Práce analyzuje obchod v prostředí Evropské Unie a zámořské investiční vztahy za použití nejkomplexnější dostupné databáze a souboru stávajících vícestranných i dvoustranných obchodních ujednání. Práce taktéž demonstruje, jak důležitou roli hrají institucionální proměnné, přičemž tento úkaz je konkrétně vysvětlen prostřednictvím případových studií, které čtenáře seznámí s obchodními …more
Abstract:
Abstract This thesis analyses the European Union Trading and Investment Relationships Overseas using the most comprehensive available database and the scope of the existing multilateral and bilateral trade agreements. This study also demonstrates that institutional variables play an important role and this issue will be specifically explained throughout the case studies which will explain the business …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 2. 2014
  • Supervisor: Ludmila Štěrbová
  • Reader: Jaroslav Halík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60740