Kateřina JEŘÁBKOVÁ

Bakalářská práce

Vybrané aspekty neverbální komunikace aplikované na interkulturní komunikaci

Selected aspects of nonverbal communication applied to intercultural communication
Anotace:
Práce se zabývá vybranými aspekty neverbální komunikace, interkulturními odlišnostmi mezi evropskou a arabskou kulturou a dále samotným přehledem charakteristických znaků neverbální komunikace pro jednotlivé představitele kultur. Cílem této práce je komparace dvou rozdílných kultur, a to konkrétně srovnání České republiky a Německa jako zástupců evropské kultury a arabské kultury jako takové.
Abstract:
The thesis deals with selected aspects of nonverbal communication, intercultural differences between European and Arabic culture, as well as an overview of the actual nonverbal communication characteristics for individual representatives of culture. The goal of this study is to compare two different cultures, namely the comparison of the Czech Republic and Germany as representatives of European culture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEŘÁBKOVÁ, Kateřina. Vybrané aspekty neverbální komunikace aplikované na interkulturní komunikaci. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/