Bc. Lucie Berková

Bakalářská práce

Cena Jindřicha Chalupeckého. Historie a současnost ceny mladých výtvarníků.

Jindrich Chalupecky Award. History of young artists award.
Anotace:
Práce se zabývá Cenou Jindřicha Chalupeckého, oceněním udělovaným v České republice umělcům do 35 let. Zabývá se otázkami souvisejícími s laureáty a přínosem jejich díla. Dále srovnává finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého s finalisty obdobných ocenění v České republice. Protože je toto ocenění často kriticky porovnáváno s britskou Turner Prize, v závěru se věnuje jednotlivým etapám vývoje a upozorňuje …více
Abstract:
This work deals with Jindrich Chalupecky award awarded to artists in the Czech Republic. It deals with issues related to the laureates and their work benefits. It compares the awards of Jindrich Chalupecky finalists with the finalists of similar awards in the Czech Republic. Because this award is often critically compared with the British Turner Prize, in the end deals with the various stages of development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia