Theses 

Cena Jindřicha Chalupeckého. Historie a současnost ceny mladých výtvarníků. – Bc. Lucie Berková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Bc. Lucie Berková

Bakalářská práce

Cena Jindřicha Chalupeckého. Historie a současnost ceny mladých výtvarníků.

Jindrich Chalupecky Award. History of young artists award.

Anotace: Práce se zabývá Cenou Jindřicha Chalupeckého, oceněním udělovaným v České republice umělcům do 35 let. Zabývá se otázkami souvisejícími s laureáty a přínosem jejich díla. Dále srovnává finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého s finalisty obdobných ocenění v České republice. Protože je toto ocenění často kriticky porovnáváno s britskou Turner Prize, v závěru se věnuje jednotlivým etapám vývoje a upozorňuje na některé problémy, kterým toto ocenění čelilo, a je zde zřejmá podobnost s naším oceněním.

Abstract: This work deals with Jindrich Chalupecky award awarded to artists in the Czech Republic. It deals with issues related to the laureates and their work benefits. It compares the awards of Jindrich Chalupecky finalists with the finalists of similar awards in the Czech Republic. Because this award is often critically compared with the British Turner Prize, in the end deals with the various stages of development and highlights some challenges faced by this award. There are obvious similarities with our competition.

Klíčová slova: cena jindřicha chalupeckého, ocenění, laureát, současné umění, mladé umění, ceny pro mladé umělce, finalista, turner prize

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:44, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz