Zdeněk ZDĚBLO

Bakalářská práce

Plodnost žen Česka ve výsledcích sčítaní 1991-2011

Fertility of women in the Czech Republic (1991-2011 census results)
Anotace:
Tématem bakalářské práce je vývoj plodnosti žen Česka ve výsledcích sčítání 1991-2011. V úvodu jsou stručně definovány základní pojmy týkající se plodnosti, hlavní používané ukazatele a definice rodinné politiky. Hlavní části práce tvoří analýzy vývoje úhrnné plodnosti v letech 1950-1990 a 1991-2011. Další kapitoly jsou věnovány analýze mimomanželské plodnosti v letech 1991-2011, vývoj plodnosti a …více
Abstract:
Theme of this study is the process of fertility of women in the Czech Republic (1991-2011, census results). In the introduction are briefly defined the basic terms related to fertility, the main indicators, which were used in this thesis and the definition of family policy. The main part of this thesis is an analysis of the evolution of total fertility in 1950-1990 and 1991-2011. Further parts are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jan Macháček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZDĚBLO, Zdeněk. Plodnost žen Česka ve výsledcích sčítaní 1991-2011. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta