Zdeněk ZDĚBLO

Bachelor's thesis

Plodnost žen Česka ve výsledcích sčítaní 1991-2011

Fertility of women in the Czech Republic (1991-2011 census results)
Abstract:
Tématem bakalářské práce je vývoj plodnosti žen Česka ve výsledcích sčítání 1991-2011. V úvodu jsou stručně definovány základní pojmy týkající se plodnosti, hlavní používané ukazatele a definice rodinné politiky. Hlavní části práce tvoří analýzy vývoje úhrnné plodnosti v letech 1950-1990 a 1991-2011. Další kapitoly jsou věnovány analýze mimomanželské plodnosti v letech 1991-2011, vývoj plodnosti a …more
Abstract:
Theme of this study is the process of fertility of women in the Czech Republic (1991-2011, census results). In the introduction are briefly defined the basic terms related to fertility, the main indicators, which were used in this thesis and the definition of family policy. The main part of this thesis is an analysis of the evolution of total fertility in 1950-1990 and 1991-2011. Further parts are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Jan Macháček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZDĚBLO, Zdeněk. Plodnost žen Česka ve výsledcích sčítaní 1991-2011. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta