Nikola Palinková

Bachelor's thesis

Zahraniční politika Peru v regionu Latinské Ameriky

Foreign Policy of Peru in the region of Latin America
Anotácia:
V mé bakalářské práci se zabývám zahraniční politikou státu Peru v regionu Latinské Ameriky. V první řadě se v rámci teoretické části věnuji zahraniční politice obecně, pak konkrétně na příkladu Peru. Peru jako stát charakterizuji po stránce geografické, hospodářské i politické. Za hlavní přínos v rámci praktické části považuji analýzu zahraničních vztahů se všemi sousedními státy-Kolumbií, Brazílií …viac
Abstract:
The thesis deals with the foreign policy of Peru in the region of Latin America. First of all the attention is paid to foreign policy in general, than it is showed practically on situation of Peru. Peru as a state is characterized geographically, economically and politically. The second part is about analyzing the foreign relations with all 5 neighbouring countries-Colombia, Brazil, Bolivia, Chile …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedúci: Otakar Volenec
  • Oponent: Radka Havlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68755