Bc. Jana Pospíšilová

Diplomová práce

Neziskový sektor v ekonomické teorii.

The nonprofit sector in the economic theory.
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Neziskový sektor v ekonomické teorii“ je deskripce a přehled ekonomických teorií o neziskovém sektoru. Úvodní kapitola se věnuje shrnutí základních teorií o vzniku a charakteristikách neziskového sektoru a neziskových organizací. Další část je zaměřena na oblast komercionalizace neziskového sektoru. Poslední část práce pak pomocí případových studií zkoumá rozsah a dopad komerčních …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Nonprofit sector in economic theory” is a description and review of economic theories of nonprofit sector. The first chapter is specialized on summary of basis theories about their origin and characteristics of nonprofit sector and nonprofit organization. The next chapter is concentrated on commercial nonprofit sector. The last part of the essay with the aid of case …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa