Bc. Martina Machová

Diplomová práce

Těkavé látky uvolňované z cibule

Volatile substances released from onion
Anotace:
První část diplomové práce se zabývá sledováním těkavých látek v parním prostoru nad vzorkem krájené cibule. Pro extrakci těkavých látek byla použita metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) ve spojení s plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC-MS). V druhé části byly sledovány antimikrobiální účinky šťávy z čerstvé cibule na 8 různých mikroorganismech pomocí diskové difúzní a jamkové …více
Abstract:
The first part of the thesis deals with the monitoring of volatile substances in headspace above the sample of sliced onions. The solid phase microextraction (SPME) method was used to extract the volatile compounds in combination with gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS). In the second part of this thesis were monitored the antimicrobial effects of fresh onion juice on 8 different microorganisms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Bajer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Machová, Martina. Těkavé látky uvolňované z cibule. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická