Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

Disertační práce

Applications of NMR Spectroscopy to Study Transition-Metal Complexes with Nitrogen-Based Ligands

Applications of NMR Spectroscopy to Study Transition-Metal Complexes with Nitrogen-Based Ligands
Anotace:
Práce se věnuje NMR studii komplexů přechodných kovů s dusíkatými ligandy, se zaměřením na deriváty purinu. Několik nových komplexů Pt(IV) a Ir(III) bylo připraveno a charakterizováno pomocí NMR spektroskopie. Zvláštní pozornost byla kladena na popis tautomerismu na purinovém kruhu. Další NMR studie byly zaměřeny na řešení různých strukturních poblémů u komplexů vanadu, palladia a platiny. Část získaných …více
Abstract:
Thesis deals with NMR study of transition-metal complexes with nitrogen-based ligands, especially purines. Several new complexes of Pt(IV) and Ir(III) with purines were synthesized and characterized by using NMR spectroscopy, with special attention to tautomeric equilibria. The NMR study was also performed for selected complexes of V(V), Pd(II), and Pt(II) to determine their structures and to rationalize …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 3. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing, Antonín Lyčka, DrSc., doc. RNDr. Michal Čajan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta