Bc. Zuzana Rousková

Diplomová práce

Hodnocení efektivnosti preventivních opatření proti kouření

Evaluation of preventive measures and their efficiency againts smoking
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením jednotlivých opatření, nástrojů i celkové politiky v boji proti tabakismu v ČR. První část práce pojednává o tabakismu jako oblasti zájmu veřejných politik a jeho negativních důsledcích. V druhé části práce je zmapována situace protikuřáckých opatření a nástrojů v ČR a na základě světových studií je hodnocena efektivita a nákladová efektivita těchto opatření či …více
Abstract:
The thesis deals with interventions for tobacco control policy in the Czech Republic. After general description of smoking as a public policy problem and problems related to smoking, the thesis deals with effectivness and cost effectivness evaluation of interventions for tobacco control policy in the Czech Republic. Finally, possible solutions to more effective tobacco control policy in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  • Oponent: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta