Bc. Daniel Hruška

Diplomová práce

Principy HCI v kontextu vybraných startupových projektů

Principles of HCI in Context of Startup Projects
Anotace:
Tato práce popisuje problematiku komunikace člověka s počítačem s hlediska prohlížení webových stránek startupů. U vybraných stránek byla provedena heuristická analýza a uživatelské testování s dobrovolníky. Na základě výsledků z těchto dvou metodik testování by vytvořen prototyp domovské stránky startupu.
Abstract:
This thesis describes issues in human-computer intreraction from the perspective of browsing the startup webpages. Heuristic evaluation and user testing with volunteers was performed on selected webpages. Homepage prototype was created based on these two methods of testing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: RNDr. Šimon Suchomel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky