Zuzana Procházková

Bakalářská práce

Gender role v současné české rodině

Gender roles in contemporary family
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá genderovými rolemi mužů a žen v současné rodině. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část se věnuje vysvětlení základních pojmů, které se vztahují k danému tématu, jako jsou genderová identita, genderové role v historickém a kulturním kontextu a posouzení genderových stereotypů v dnešním manželství. Dále analyzuje současný …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with gender roles of men and women in present. Thesis is divided into two parts, theoretical part and practical part. Theoretical part explains basic terminology of this topic like gender identity, gender roles in historical and cultural context and assessment of gender stereotypes in marriage. Next, it analyses present state of participation of women and men in household …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2014
Zveřejnit od: 28. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Procházková, Zuzana. Gender role v současné české rodině. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.11.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika