Tomáš Bohuněk

Bakalářská práce

Testování Nativních XML databází pro velké kolekce XML dokumentů

Testing of Native XML Databases with Large Data Volumes
Anotace:
Úkolem této práce je vybrání vhodných volně dostupných Nativních XML databází a provedení základních testů na těchto databázích. Výstupem této práce je doporučení konkrétní databáze pro konkrétní použití. Byly vybrány nejvyužívanější a nejdostupnější databáze s tím, že důraz byl kladen na dostupnost podpory při implementaci testů (internetová fóra) a na podporu dotazovacích jazyků.
Abstract:
In the beggining of this bachelor’s work we had to choose Open-Source Native XML databases for base testing on these databases. Result of this work could be a recommending some Native XML database. The most used and most available were eXist, BaseX, Sedna and MonetDB. The biggest importance for choosing were maintenance for implementing the tests (web) and supporting query languages.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Peter Chovanec
  • Oponent: Michal Krátký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika