Monika Hemzová

Bakalářská práce

Jihomoravský kraj - kraj bez plastů

South Moravian Region – „Region without Plastic“
Anotace:
Hemzová, M., Jihomoravský kraj – „Kraj bez plastu“, bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Bakalářská práce se zabývá představením a vyhodnocením kampaně „Kraj bez plastu“, která běží na Krajském úřadu Jihomoravského kraje pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Jde o kampaň, která má za cíl omezení jednorázových plastů hlavně na půdě Krajského úřadu JMK. Vyhodnocení probíhalo …více
Abstract:
Hemzová, M., South Moravian Region – „Region without Plastic“, bachelor thesis. Brno: Mendelu University in Brno, 2020. The bachelor thesis deals with the presentation and evaluation of the "Region without Plastic" campaign, which runs at the Regional Office of the South Moravian Region under the auspices of the Ministry of the Environment. This is a campaign that aims to reduce disposable plastics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor / specializace:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma