Šimon Kovařík

Bakalářská práce

Warehouse Management System a jeho implementace

Warehouse Management System and its implementation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Warehouse management systémem a jeho implementací v konkrétním podniku. Možnostem softwarových řešení a obecnému popsání problematiky WMS se věnuje první, teoretická část práce. Praktická část se již zaměřuje na analýzu a hodnocení konkrétního řešení KARAT WMS v prostředí firmy Novum, spol. s.r.o. a jeho srovnání s teoretickými poznatky z první části.
Abstract:
This bachelor thesis deals with Warehouse management system and its implementation in certain company. The first theoretical part of this thesis describes WMS in general and its software solutions. The practical part analyzes particular solution KARAT WMS in company Novum, spol. s.r.o. and compares it with theoretical findings from first part.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Libor Gála
  • Oponent: Josef Basl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45965